Burn-out coach

Burn-out coach

Een ruime en heldere aanpak voor Stress en Burn-out in 6 dagen

Het steeds groter aantal prikkels, procedures en werkdruk resulteert in stijgende stress met ziekte, uitval en verloop tot gevolg.

Dit ziekteverzuim is een steeds groter wordend probleem en ook een vicieuze cirkel. Wie uitvalt door burn-out creëert ongewild een belasting voor de collega’s die moeten inspringen en op hun beurt extra belast worden. Getroffen worden door een burn-out is zeer beangstigend. Je bent immers de controle over je lichamelijke en mentale prestaties kwijt en je omgeving bekijkt je met ongeloof.

Een burn-out ontstaat ogenschijnlijk plots, doch dit is het resultaat van jarenlange te hoge stress die verschillende oorzaken kan hebben. Meestal zijn het de beste werknemers, die het zich allemaal wat extra aantrekken, die uitvallen. Een andere groep die uitvalt is de bore-out mensen. Zij kunnen hun kwaliteiten in de organisatie niet kwijt. Het is zonde voor het bedrijf deze mensen te verliezen. Preventie is dan ook een belangrijk stuk van deze burn-out opleiding.

De oplossing voor burn-out is een aanpak aan twee kanten: de persoon dient gecoacht te worden naar andere inzichten en gedrag. Het bedrijf dient acties te ondernemen om de werkdruk te verlagen en de sociale binding te verhogen. Sommige strekkingen (landen) gaan vooral de persoon aanpakken, anderen gaan zich vooral richten op het bedrijf. Wij vinden beiden even belangrijk.

Wat brengt deze opleiding?

 • je krijgt inzicht in de drijfveren van burn-out en bore-out
 • je leert duidelijk het verschil tussen burn-out en depressie
 • je krijgt een behandelplan waarin veel opties mogelijk zijn. Je kan je eigen methodes blijven gebruiken, maar op een doelgerichte manier
 • je werkt zowel preventief als curatief
 • je krijgt een workshopflow om zelf mee aan de slag te gaan in bedrijven
 • je krijgt een eigen ontwikkelde vragenlijst voor werknemers en voor zelfstandigen
 • je krijgt een eigen ontwikkeld preventieplan voor bedrijven
 • je krijgt coachtips voor de klant en advies voor de organisatie, op niveau van bron, gedrag en resultaat
 • je wordt via het leerplatform ondersteund met extra documentatie en modellen
 • je leert de DO’s en DON’Ts bij burn-out en bore-out
 • je ontvangt een certificaat van deelname

De aanpak

Grondige kennis van het fenomeen

Voor je met burn-out aan de slag kan, is het nodig dat je weet waarover het gaat. Zowel de mogelijke fysieke als psychische verschijnselen dien je te kennen, hoe het lichaam reageert op stress, de effecten van medicatie en de mogelijke behandelplannen.

Het is ook belangijk dat je het geldend wettelijk kader en de gangbare diagnosetechnieken kent. Wij hebben een eigen evaluatiedocument ontwikkeld om na te gaan wat de bron van de burn-out/bore-out is, in welke graad die aanwezig is en of er voldoende draagkracht is om te coachen of eerst therapie dient plaats te vinden.

Aanpak op meerdere niveaus

Onze formats komen uit onze verschillende opleidingen en zijn:

 • coachend met vragen
 • ervaringsgericht vanuit het lichaam
 • systemisch vanuit het omgaan met de context
 • energetisch inzake je energie-huishouding
 • hoogsensitief kader = Analyst, Bunker, Spons, Hoogbegaafd
 • creatief onderbewust voor zingeving en duurzame acties
Volg deze training

Training Inhoud

Hoofdstukken Status
1

1 – Detectie van burn-out

2

2 – Bron 1 | Eigenwaarde

3

3 – Bron 2 | Schuld

4

4 – Bron 3 | Leegte

5

5 – Bron 4 | Verbinding

6

6 – Burn-out algemene info

7

7 – Preventie en curatieve workshop

8

8 – Burn-out bedrijfstips

9

9 – Alle 40+ Videolessen

10

10 – Literatuurlijst | interessante links

11

11 – Zoom meeting gegevens