Full potential

Full potential

Wat is full potential?

Je potentieel optimaal benutten, iedereen heeft er de mond van vol, maar weinigen doen het. Wat is er toch aan de hand?

De woorden “Full Potential” maken vaak allerlei emoties los. Voor sommigen triggert het frustratie over alles en iedereen die in de weg staat, spijt over gemaakte keuzes, faalangst, verdriet over zogenaamd verloren tijd en energie.

Tijdens opleidingen en persoonlijke sessies leren wij als trainer en coach mensen kennen met fantastisch potentieel dat nooit de kans heeft gekregen om zich te ontwikkelen. En als volwassenen blijven we zitten op die honger. We voelen het potentieel maar we blijven het ook wegduwen. Doorheen de tijd hebben we namelijk de angsten, de overtuigingen en het oordeel van onze omgeving geïntegreerd tot het voelde als iets van onszelf.

Als tegenreactie ontstaat er vaak een verlangen. We verlangen naar ons full potential en elk van ons heeft er een beeld van. Het is iets dat we ooit misschien nog eens… “Als ik de lotto win”, “als ik gepensioneerd ben”, “als de kinderen groot en gelukkig zijn”, “als het huis afbetaald is”, …

In deze reeks gaan we niet kijken naar dat wat de problemen veroorzaakt heeft. We gaan kijken welke houding je kan aannemen naar je eigen potentieel om meer voluit te leven!

Full potential is an attitude,

not a problem or an achievement

Onze aanpak?

In deze reeks leren wij jou 8 houdingen (attitudes) aan om jezelf te kunnen coachen in Full Potential.

Een krachtdadige aanpak die jouw houding naar jezelf zal veranderen om je volledige potentieel opnieuw een plek te geven. Het vrijmaken van je potentieel wordt bovendien helemaal niet als doelstelling vooropgesteld, maar als een manier van leven. Er is namelijk geen einddoel aan je potentieel!

We merken dat mensen soms verschillende opleidingen volgen en aan het einde van een module telkens aangeven dat ze toch nog “dit” en dat” nodig hebben om aan de slag te kunnen. Deze groeitraject kan dan exact datgene zijn wat jij nodig hebt om in beweging te komen.

Maar het is ook mogelijk dat je al op het juiste pad zit maar toch die vervelende remmingen voelt die je het gevoel geven dat het allemaal zoveel energie vergt. Misschien vraag je je wel af:

“Kan het echt niet gemakkelijker?

Waarschijnlijk wel! Wij vertellen je hoe…

Dit groeitraject bestaat uit 8 attitudes. We onderzoeken ze, we proeven en beleven ze.  Je krijgt (kleine) concrete actiepunten om gedurende een week de focus te leggen op die attitude.

Zo voel je meteen wat een Full Potential attitude kan doen voor jou in je dagdagelijkse leven.

Gebruikte werkmethodes

De gebruikte technieken in online groeitraject zijn geput uit 20 jaar ervaring vanuit workshops, opleidingen en de privépraktijk met constante bijscholing inzake coaching, trauma en systeemwerk binnen Open Mind.

De aanpak is een mix van theorie, ervaringsgerichte oefeningen en traumawerk.

In deze reeks gaan we niet de therapeutische toer op.

Als je dat wil, kan je dit groeitraject aanvullen met individuele begeleidingssessies wanneer de vertaling naar je persoonlijke situatie complexer is.

Praktisch voorbeeld

Op werkvlak

Vanuit druk van je context heb je een bepaald diploma behaald. Op één of andere manier is de job die daaruit voortvloeit niet helemaal jouw ding. Je blijft echter in die job want je hebt geen idee wat je anders zou kunnen gaan doen als inkomen.

Na enkele jaren kom je in een burnout terecht. Je lichaam geeft aan dat het geen zin meer heeft op die manier te werken. Stilaan ontdek je andere mogelijkheden en zaken die je wel liggen. Je lichaam krijgt er energie van en je begint de weg te wandelen van je potentieel.

Op relatievlak

Je bent als hoog sensitief of creatief persoon opgegroeid in een zeer rationele, doelgerichte omgeving. Je empathische, creatieve vermogens kregen geen kans zich te ontwikkelen, integendeel ze werden verworpen. Je kiest je relatie op basis van de ratio en volgt daarbij niet je hart, dit is immers teveel gekwetst geraakt. Na een tijd begint je hart toch zijn ding te doen en volg je het tegen de ratio in. Het wordt een innerlijk gevecht, eerder dan een versterkend geheel.

Volg deze training