Loopbaanbegeleider

Loopbaanbegeleider

Een ruime kijk op loopbaanbegeleiding

Heb je interesse om loopbaancoach te worden en wil je meer kunnen dan werkboekjes en vragenlijsten over competenties en kwaliteiten, dan zit je in deze opleiding helemaal op je plaats. Deze opleiding is ontwikkeld vanuit de vele opmerkingen van klanten dat loopbaanbegeleiding bij andere centra wel interessant was, maar weinig nieuws bracht. Ze kregen wel inzichten maar het lukte niet om deze in concrete acties om te zetten.

Wij hebben dan ook een programma ontwikkeld dat heel aanvullend is voor de inzichten bekomen door de klassieke benadering. Voor ons is het probleem dat vele van die benaderingen vanuit het hoofd zijn, gebaseerd op analyses. Dit is een belangrijk deel, doch slechts ook maar een deel. Een loopbaanpad moet voor ons ook passen bij wie je bent, aansluiten bij je competenties en je vervulling brengen. Hier kom je al snel op het vlak van gevoelens, zingeving en sociale context.

Doordat onze aanpak ook gebaseerd is op systemisch werk zal de voorgestelde actie ook door de context “gedragen” worden.

Onze aanpak houdt ook rekening met opgelopen trauma’s (ontslag, blessures, pesten…) waardoor je lichaam zich ook goed zal voelen.

Als je dit leest zou je kunnen denken aan psychologische begeleiding en therapie, doch dit is niet wat wij doen. Wij houden wel met problemen en beperkingen rekening in de begeleiding om een realistische actie met 80% kans op succes voor te stellen. Problemen oplossen hoeft voor ons niet en doe je ook niet tijdens loopbaansessies, dit gebeurt in andere sessies.

Bijkomende ondersteuning

Stel je tijdens de loopbaanbegeleiding vast dat bepaalde kwaliteiten nog tot competenties dienen ontwikkeld te worden, dan heeft Open Mind een ruim aanbod aan life en online opleidingen in diverse sociale vaardigheden. Gebruik kunnen maken van dit netwerk kan voor je loopbaanklanten een grote meerwaarde zijn!

Onze aanpak

Veel loopbaansessies gaan over het realiseren van verlangens, het uitvoeren van een goed plan en het oplijsten van wat je niet meer wil. Als je als coach daarin meegaat, is de klant tevreden, doch de vraag blijft hoe groot is de kans op slagen en hoe groot is de kans op terugval in gelijkaardige situaties. Wij hanteren daarom in loopbaanbegeleiding andere parameters die meer met onbewuste sturing te maken hebben:

 • wat is realistisch haalbaar voor 80% kans op succes
 • hoe zit het met je context | gezin, financiële toestand, woning, gezondheid, werkervaring, competenties…
 • welke “workload” werkt voor jou | vooral gepland, chaos in het moment, peak performer, multitasking…
 • welke omgeving werkt voor jou | veel collega’s, buitendienst, groepen, leiding geven, landschapsbureaus, HSP vriendelijk, kunstlicht…
 • in welke fase van je leven zit je | jong en ambitieus, rustig 4/5, aanleren nieuwe dingen, doorgeven van kennis…
 • wat vervult je werkelijk | waar ligt je passie, wanneer ervaar je werken als leuk, wanneer zijn keuzes gebaseerd op angsten en wanneer op wie je werkelijk bent…
 • wat zijn jouw beperkende overtuigingen | diverse saboterende gedachten zijn vaak oorzaak van falen waar het niet nodig is

Systemische aanpak zal ervoor zorgen dat wij nagaan

 • wat je uit je vorige job meeneemt als waarden en als ballast voor je nieuwe job
 • of je je job doet voor jezelf of omdat een ander dat leuk vindt
 • hoe je omgeving, waarden en normen je job sturen
 • wat je van thuis uit geleerd hebt en hoe dit je alsnog stuurt waar je dit niet wil

Traumaonderzoek zorgt dan weer voor andere aspecten zoals

 • wat is ooit fout gelopen en stuurt je nog steeds in je keuzes
 • hoe kan je jezelf verkopen als je vastloopt
 • waar op je werk loop je vast en is het werk een probleem of maak jij het probleem
 • waar botsen jouw visie en die van het werk

Cyclische aanpak zorgt voor duurzame bewegingen

 • is het tijd voor een andere uitdaging of kan je nog leren en groeien
 • wat zijn nog andere bewegingen in je leven die je wil maken samen met je loopbaan
 • in welke fase van je leven zit je en welke job hoort daarbij
 • wat in je loopbaan herhaalt zich en hoe kan je dat veranderen
 • hoe kan je de “flow” in je werk brengen

Deze en meer zaken worden door ons onderzocht of aangeleerd op vlak van inzicht maar ook en vooral wordt nagegaan of jouw lichaam deze beweging wel wil en kan maken.

Wij betrekken heel erg je aanvoelen en leren aan de ene kant het onderscheid maken tussen angsten en verlangens en aan de andere kant wat goed voelt en wat fout voelt. Deze soorten gevoelens worden vaak door elkaar gehaald, waardoor het voelen niet meer als bruikbaar wordt ervaren.

In dit aspect is de jarenlange ervaring van Open Mind uniek.

TIP: Deze opleiding is bedoeld als vervolg op een reeds bestaande coachopleiding of coachactiviteit.

Onze fysieke, creatieve benadering

Vanuit de holistische visie van Open Mind is het voor ons belangrijk dat een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) meer is dan een reflectiedocument over de loopbaan. Of je loopbaantraject lukt hangt heus niet enkel van jou en je plan af. Het is vooral ook een verhaal in samenspraak met je context van gezin en werk, een verhaal van persoonlijke groei en evolutie en een verhaal van stroming in je leven.

Sommige mensen, vooral ook de hoog sensitieve mensen, zijn eerder visueel of kinesthetisch. Bij hen wekken vragenlijstjes vaak weerstand op. Onze werkmethodes zijn speciaal voor hen ontwikkeld.

Veel van deze factoren zitten niet in de “bewuste” beleving. Ze sturen vanuit onbewuste lagen. Onze technieken gaan deze onbewuste lagen naar het bewustzijn brengen waardoor acties veel meer kans op slagen hebben. Omdat je met vraagstelling moeilijk aan onbewuste drijfveren kan geraken hebben wij tal van methodes om je drijfveren af te lezen uit je lichaam, je geschiedenis, je reactiepatronen en je handelingen. Door dit mee te nemen in het loopbaanverhaal is er gewoon meer kans op een duurzaam loopbaanverhaal.

Waarom kies je voor ons?

Enkele van onze troeven….

 • Als loopbaanbegeleidingscentrum zijn wij actief betrokken in het VDAB loopbaan verhaal en is de opleiding steeds aangepast aan de meest recente vereisten
 • Met deze opleiding kan je aan de slag als loopbaanbegeleider voor ons of andere teams
 • Wij dragen het ISO 9001 kwaliteitslabel dat we ook écht waarmaken
 • Je trainer Serge is met meer dan 20.000 uren een zeer ervaren trainer
 • 20 jaar ervaring en meer dan 12.000 klanten spreken voor zich
 • Onze aanpak is tegelijk eenvoudig en doeltreffend
 • De formats worden dagdagelijks aan de werkelijkheid getoetst en bijgestuurd indien nodig
Volg deze training

Training Inhoud

Hoofdstukken Status
1

Soorten loopbaanbegeleiding

2

Jobdoelwit | doelstellingen bereiken

3

Arbeidsmarktverkenning

4

Kwaliteitenreflectie

5

Groei en uitdaging

6

Zingeving

7

Motievenreflectie

8

Balans werk/prive

9

Relaties in de werkcontext

10

Leiderschap

11

Andere

12

VDAB

13

OUTCOME-model