Ontwikkel je intuïtie

Ontwikkel je intuïtie

Iedereen is intuïtief. De ene meer dan de andere, zoals de ene beter kan tekenen dan de andere. In onze Westerse maatschappij wordt heel erg de nadruk gelegd op het denken en de analyse. Het voelen en de intuïtie wordt benadeeld, belachelijk gemaakt tot zelfs afgebroken of mismeesterd. Op school heb je je left brain of mentale kant getraind en kennis verzameld door cognitief leren. Je right brain of gevoelskant is meestal vakkundig geamputeerd. Er wordt een breuk gemaakt tussen je denken en je voelen.

Intuïtie oefenen doe je dus speels, zodat je denken zich er niet mee moeit. Zodra het serieus wordt, haakt je intuïtie af.Na deze reeks zal je denken en je intuïtie makkelijker samenwerken.

In dit groeitraject krijg je een duidelijk referentiekader voor je intuïtie en je ervaringen hiermee. We gaan oefenen, oefenen en nog meer speels oefenen.

Je intuïtie maakt je leven leuk! Je intuïtie dient om je te sturen zodat de dingen veel meer vanzelf gaan. Het maakt dat leven veel meer genieten is! Op een speelse manier maken we jouw intuïtie weer (of meer) wakker. Je zal verrast zijn over je intuïtieve kwaliteiten en mogelijkheden!

De gebruikte technieken en tips zijn ontwikkeld door Serge en Sofie, vanuit hun relatie als 2 heel hooggevoelige/intuïtieve mensen in een nieuw samengesteld gezin met 4 hooggevoelige/intuïtieve kinderen. De inspiratie is ook verzameld vanuit meer dan 20 jaar ervaring met mensen en groepen. De vele intuïtieve mensen die wij mochten begeleiden, hebben ons geleerd wat werkt, bij wie en hoe. Deze “spelletjes” wordt in dit intuïtief groeitraject gedeeld. Heb je naast dit traject nog extra persoonlijke begeleiding nodig, dan staat ons team klaar!

Volg deze training