Singles en relaties

Singles en relaties

Jij en je relaties

Deze online groeitraject is bedoeld voor mensen die geen vaste relatie hebben. Er zijn in onze maatschappij veel singles, gewenst of ongewenst. Zij kunnen deze tips rond relaties goed gebruiken.

De focus van deze module ligt op een stuk zelfzorg, maar ook op het opnieuw leren verbinden en omgaan met eenzaamheid.

Je hoeft niet op zoek te zijn naar een relatie om dit groeitraject te volgen, je kan zeker extra voor jezelf leren zorgen, zodat je relatienood als mens “gepast” ingevuld kan worden.

De tips zijn uit het leven gegrepen en getoetst aan de vele ervaringen van de deelnemers aan de Open Mind opleidingen en vooral ook aan de ervaringen van de trainers binnen Open Mind. De tips in deze online cursus zijn meestal zeer eenvoudig, iedereen weet het wel, maar doen is iets anders. Doel is het verbeteren van je relaties, je houding daarin en je zoveel mogelijk gelukkig leren voelen met dat wat is.

Respect, hoffelijkheid, harmonie, verbinding, welvarendheid, rust,… zijn allemaal zaken die de meeste van jullie willen bereiken in relaties.  In vele relatiebegeleidingen krijg je dan ook het advies wat hoffelijker te zijn tegen elkaar en elkaar wat meer te respecteren. Allemaal goed en wel, maar HOE doe je dat?

Binnen Open Mind werken wij op een andere manier. Alle bovenvermelde waarden zijn eigenlijk het gevolg van tal van acties en houdingen. Als die niet aanwezig zijn in voldoende mate, dan is daar een oorzaak voor. Elke vorm van verstoring van bv respect of harmonie is namelijk totaal verschillend.

De tips die je krijgt in deze opleiding zijn er vooral op gericht om die bron aan te pakken, waardoor je veel sneller het beoogde resultaat bereikt en dit zonder daarvoor de therapeutische toer op te gaan. De focus is relaties leren zien als iets wat noodzakelijk is in welke vorm dan ook, met het oog op het potentieel van een relatie, zonder teveel focus te leggen op de vele mogelijke problemen die in relaties kunnen ontstaan.

Natuurlijk zijn onze tips niet zomaar tips. Ze zijn zorgvuldig uitgekozen uit 20 jaar ervaring en lesmateriaal uit meer dan 200 gegeven opleidingen. De tips zijn trauma- en HSP-proof en systemisch correct en in overeenstemming met de vele inzichten die binnen Open Mind gehanteerd worden. De actiepunten zijn voor iedereen haalbaar met 80% kans op succes. De enige voorwaarde is DOEN en BLIJVEN DOEN.

Heb je vragen, feedback, opmerkingen of aanvullingen, stel ze gerust via het formulier onderaan, op die manier help je het materiaal van deze opleiding beter te maken. Indien gewenst kan je een online of life sessie boeken om je persoonlijke situatie of vragen te bekijken.

Volg deze training