REL 4: Collega’s en vrienden

Jij en je omgeving

Als mens hebben wij een sociale context nodig. Dit is in de eerste plaats je familie, maar van even groot belang zijn je vrienden, collega’s en andere mensen die je regelmatig ontmoet.

Doordat de binding met die mensen vaak vrijblijvender is, hechten we soms te weinig belang aan de noodzaak om ook op dit vlak voedende en gezonde relaties uit te bouwen.

Een belangrijk verschil tussen vrienden en collega’s is de natuur van de binding. Je blijft steeds tot je familie behoren, maar kan gemakkelijker van werk of vriendenkring veranderen. Hierdoor zijn de relatie-tips van een andere orde dan in de andere hoofdstukken.